Arven fra 1950'erne

De almene boliger fra 1950erne er en vigtig arkitektonisk og historisk arv. Her modnedes arkitekturen og bebyggelserne, så de opfyldte målene om sunde og lyse boliger, som mange havde arbejdet på i næsten hundrede år. Men hvordan formår vi at bibeholde traditionerne og arkitekturen i renoveringsmodne 50’er-byggerier landet over, og hvorfor er det vigtigt?


Om projektet

Hensigten med dette projekt er at gøre boligorganisationer, herunder beboere, teknikere og administration opmærksomme på, at vi alle har en forpligtigelse og et ansvar for at bevare og vise hensyn over for de bygningskulturelle og arkitektoniske kvaliteter, som er i den almene sektors 50’er byggerier. Vi har over tiden simpelthen glemt respekten for de dygtige arkitekter og engagerede bygherrer, som i sin tid fik ideerne og udviklede de smukke bygninger. Disse arkitektoniske kvaliteter bør vi genfinde i en form, som er i overensstemmelse med de krav, der stilles til almene boliger i dag.

Størstedelen af den almene sektors bygningsmasse er fra 50’erne, og det er de bygninger vi mange steder nu renoverer eller energioptimerer. Derfor skal dette projekt ses som en inspiration til at hjælpe med at bevare den sjæl og ånd, der er i byggerier fra 50’erne, således at vi kan vise de kommende generationer den bygningskulturelle historie, der ligger i efterkrigstidens byggerier.

De almene boligselskaber og -foreninger viste stor kvalitetsbevidsthed og anvendte ofte tidens fremmeste og mest visionære arkitekter.  Den helt dominerende arkitektur var den danske modernisme eller funktionelle tradition, som kombinerede den europæiske funktionalisme med danske traditioner og byggeskik. Og nok så vigtigt var, at den håndværksmæssige udførelse hvilede på gedigne danske traditioner. Det er derfor vigtigt, at vi tænker os grundigt om når vi udfører de – nødvendige – ændringer. 1950’ernes byggeri er en arv vi har til låns fra fortiden og skal forvalte for fremtiden.

Projektets output er en AlmenVejledning, der gennemgår historien omkring 50’ernes byggerier og skitserer fællestræk og typiske bebyggelser. Derudover følger en beskrivelse af konkrete almene byggerier fra 50’erne med placering rundt om i landet inddelt i tre kategorier:

  • Rækkehuse og enfamilieshuse
  • Etageboliger
  • Renovering og modernisering

Eksemplerne fungerer som en dokumentation og argumentation for, hvorfor det er vigtigt at bevare det traditionelle, og hvordan det bibeholdes. Værktøjer og vejledning

I projektet er en klar forståelse for, at det er nødvendigt i mange 50’er bygninger at renovere eller modernisere. Derfor foreslår man en række løsninger til, hvordan 50’ernes bygningskultur nemt tænkes sammen med moderne teknologier og standarder.

Vejledningen pointerer også, at det er vigtigt at gøre sit forarbejde ordentligt inden man påbegynder en renoverings- eller moderniseringsproces. Alle forhold skal vurderes, vendes og drejes, inden der tages beslutning om ændringer, som kunne forringe bebyggelsens kvaliteter, arkitektur, sociale og tekniske forhold. Det betyder også en undersøgelse af bebyggelsers bevarings- og fredningsforhold, der f.eks. kan blive værdisat ved SAVE metoden (Survey of Architectural Values in the Environment).Fakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Torben Hangaard

Mail:

thni@bdk.dk

Støttet af

Projektejer