Bo Trygt

Hvordan arbejder man med at skabe tryghed i almene boligområder? DAB har udviklet en vejledning for AlmenNet, der ved hjælp af en række konkrete værktøjer, kan gøre dig klogere på de problemstillinger, der knytter sig til tryghedsskabende arbejde.


Om projektet

Tryghed er helt essentielt for at beboere i en boligafdeling trives og at der kan skabes en positiv udvikling i almene boligområder.

Men hvad er tryghed egentlig for en størrelse? Hvilke faktorer betyder noget for følelsen af tryghed – og hvordan arbejder man helt konkret med at implementere følelsen af tryghed i en boligafdeling?

Formålet med vejledningen er at udbrede viden om hvilke grundlæggende forhold der har betydning for trivsel og tryghed i almene boligområder, samt hvilke indsatsområder der erfaringsmæssig har vist sig at have en positiv effekt.

Vejledningen er udarbejdet af DAB for AlmenNet, og henvender sig hovedsagelig til projektledere og andre beslutningstagere i de almene boligselskaber, der skal i gang med et tryghedsskabende projekt. Anbefalingerne kan lige så vel benyttes i utrygge, som i trygge boligområder, da de i flere tilfælde har en forebyggende effekt.  Indsatsområder og værktøjer

Én ting er at kunne definere tryghed – en helt anden er, at få den implementeret i et alment boligområde. Her præsenteres fem indsatsområder, der kan danne grundlaget for et succesfuldt tryghedsskabende arbejde:

1) Ejerskab og indflydelse: 
Når beboerne tager stedet de færdes til sig og føler sig hjemme, tager de samtidig et større ansvar for stedet og de mennesker, de omgås.

2) Samarbejde om børn og unge: 
Børn og unge der bryder normerne for socialt acceptabel opførsel, eller er småkriminelle, kan give stor utryghed i et boligområde. Opsøgende arbejde og konsekvenser kan ændre deres adfærd i en positiv retning.

3) Imageløft: 
Et førstehåndsindtryk og forudindtagede meninger om et sted, har stor betydning for om man umiddelbart føler sig tryg eller utryg.

4) Netværk og positivt liv: 
Mennesker er mest trygge ved at færdes steder med andre mennesker, gerne nogen vi kender eller føler et vist fællesskab med.

5) At se og blive set: 
For at føle sig tryg, er det afgørende med overskuelige, åbne, lyse områder, hvor man kan orientere sig. Det er vigtigt at man kan se andre og omvendt, så man undgår en følelse af at være alene og udsat.

Læs en uddybende forklaring på de forskellige elementer i en tryghedsskabende proces, i den samlede projektrapport, du kan downloade øverst på siden.

Her kan du også finde konkrete eksempler på, hvordan man bedst muligt kan gribe de fem indsatsområder an i praksis, både hvis man ønsker at implementere tryghed som et delelement i en større helhedsplan, eller blot ønsker at gennemføre et mindre projekt i en boligafdeling, der sættes fokus på Tryghed. Videopræsentation

I denne korte introduktionsvideo fortæller Marianen Alsing, projektleder fra DAB, om, hvor vigtigt det er at have et trygt boligområde, og hvordan vejledningen kan bidrage til dette. Fakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Marianne Alsing

Mail:

alsing@dabbolig.dk

Støttet af

Projektejer

DAB