Boværdi-øgende renoveringer af rækkehuse

Rækkehuse er en populær boform i Danmark, men mange boligområder trænger efterhånden til renoveringer af større eller mindre grad. KAB og AlmenNet giver i dette projekt et bud på hvordan, man kan renovere rækkehuse med fokus på boværdi-øgende tiltag.


Tanken bag projektet

I perioden omkring 2. Verdenskrig blev der opført mange rækkehuse i Danmark. Denne boform er stadig populær i dag, men i en del boligområder er det efterhånden blevet nødvendigt at gennemføre omfattende renoveringer af husene, for at forbedre og bevare deres byggetekniske kvaliteter.     

Når der renoveres er det helt centralt, at boværdien samtidig øges. Boværdien varierer fra beboer til beboer, da den udspringer af den enkeltes behov og ønsker for boligens funktion. Der er dog nogle generelle retningslinjer for, hvad boligsøgende og beboere oftest efterspørger, som f.eks. mere plads og mere dagslys. Behov, der kan efterkommes via en omstrukturering af boligen, eller ved at forøge boligens areal, så beboerne oplever en reel gevinst i bytte for en højere husleje.  En forøgelse af boværdien er ligeledes afgørende for boligafdelingens fremtidige attraktionsværdi.

Projektet ”Boværdi-øgende renoveringer af rækkehuse” er udviklet med henblik på at sætte boværdi-øgende tiltag på dagsordenen. Det er en svær men nødvendig opgave, og projektrapporten er derfor tænkt som en hjælp til at gribe denne proces an. Samtidig er projektet en opfordring til at udvikle nye metoder, der kan sikre rækkehusenes succes i fremtiden.

Projektet er resultatet af et samarbejde mellem AlmenNet og KAB, og det er gennemført med økonomisk støtte fra Landsbyggefonden.Projektets udformning

Projektet er lavet som et inspirationskatalog, der har til hensigt at vise nye veje til at gennemføre renoveringer, der både har fokus på at løse byggetekniske problemer og skabe forbedret funktionalitet, samt større herlighedsværdi.

Som navnet antyder, er inspirationskataloget ikke en entydig og præcis guide til korrekte løsninger i forbindelse med boværdi-øgende tiltag, men blot en inspirationskilde med forslag til, hvad man kan gøre.

Inspirationskataloget er resultatet af et ”skitseprojekt” udført af Primus Arkitekter, der har visualiseret en række mulige boværdi-øgende tiltag i rækkehuse, med udgangspunkt i Humlevænget i Husum.
Skitserne er derudover knyttet til andre konkrete eksempler på boværdi-øgende tiltag, fra en undersøgelse lavet af DAC, der havde til formål at indsamle eksempler på gode løsninger.Fire tilgange til større boværdi

I inspirationskataloget tages der udgangspunkt i fire forskellige tilgange til at tilføre større boværdi i en renovering af rækkehuse:

1) Udnyt højden

Overvej om det er muligt at udbygge boligen med en etage eller en rumstor kvist. Hvis det ikke kan lade sig gøre, bør det overvejes om loftetagen kan udnyttes bedre.

2) Brug kælderen

Hvis der alligevel skal ske renovering af kælderetagen, kan den ofte udnyttes bedre. Man kan eksempelvis flytte køkken eller bad hertil, og på den måde frigive plads til beboelse andre steder.

3) Udnyt facaden

Det kan være relevant at etablere en ny klimaskærm på facaden. Her kan vinduerne udskiftes til større partier, og der kan bruges glasinddækninger, der kan give mulighed for vinterhave.

4) Udvid gavlen

For enden af en række med huse, vil der ofte være plads nok til at gavlen kan udnyttes til en tilbygning. Det kan gøre endegavlshusene særligt attraktive for familier, der har brug for mere plads, end hvad husene er født med.

 Illustration

Illustrationen viser hvordan de fire tilgange vil udvide boligarealet i et rækkehus i Humlevænget.Vurdering af tiltagene

De forskellige tiltag kan implementeres enten samlet som ”den store tur” i et boligområde, eller det kan deles op i mindre processer, hvor man gennemfører en etape ad gangen. Hvis en samlet plan ikke kan gennemføres i en afdeling, kan ændringerne også præsenteres som individuelle tiltag til de beboere, der ønsker en forhøjet boværdi på bekostning af en huslejestigning.

Projektet har taget hensyn til et ønske om styrket attraktionsværdi, bevaringshensyn og udvidelse af boligarealer. Man har også forsøgt at udtænke en strategi for øget tilgængelighed, men er ikke kommet frem til en løsning på denne problemstilling.

Emnet ”boværdi” er langt fra udtømt med denne rapport, og der kan højst sandsynligt findes endnu flere effekter i en renoveringsindsats, der kan give beboerne en oplevelse af mere værdi for pengene.

Uddybende eksempler på, hvordan man kan gennemføre de fire boligværdi-øgende tiltag i projektets case, Humlevænget, kan ses i projektrapporten, der kan downloades øverst på siden. Fakta

Status

Afsluttet

Samarbejdspartnere

Kontakt

Rolf Andersson

Mail:

ran@kab-bolig.dk

Støttet af

Projektejer

KAB