Det Gode Liv i Tankefuld

Hvordan kan man udvikle en blandet bydel, med plads til både privat og alment byggeri, der samtidig skal leve op til nogle særlige krav om bæredygtighed? Det spørgsmål forsøger Svendborg Kommune, i samarbejde med Svendborg Andels-Boligforening, at svare på i projektet "Det Gode Liv i Tankefuld".


Om projektet

Det gode liv i Tankefuld - koncept for blandede boligformer

Hvordan kan kommuner og boligorganisationer arbejde sammen om udviklingen af et boligområde med blandede boligformer?

Dette spørgsmål blev grundlaget for et konceptudviklingsprojekt, som Svendborg Kommune og Svendborg Andels-Boligforening skød i gang i 2009, med udgangspunkt i landsbyen Tankefuld. Projektets formål var, at indkredse de værdier, der fremover skulle præge bydelen Tankefuld. Hensigten var, at inspirere andre kommuner og boligorganisationer til at samarbejde om planer for blandet bebyggelse, hvor man skaber plads til både privatejede boliger og alment byggeri i samme boligområde.

Efter konceptudviklingsprocessen, tog man hul på projektets næste skridt – at realisere opførelsen af Tankefuld, ud fra et innovativt ønske om at skabe en blandet bydel, med fokus på bæredygtighed og højt til loftet. Projektet beskrives af Svendborg kommune som: ”et gennemtænkt ambitiøst projekt, der strækker sig over de næste mange år.”Værdier i Tankefuld

I Svendborg Kommunes masterplan for projektet, blev en gruppe potentielle fremtidige beboere præsenteret for et værdisæt for boligområdet, der havde fokus på fire kerneværdier:

  • Mangfoldige landskaber
  • Det gode liv
  • Sundhed og bæredygtighed
  • Læring og udvikling

Disse værdier blev vendt og drejet igennem en række workshops, hvor de deltagende ”beboere” igennem diskussion, idéudvikling og visualiseringer, blev enige om fire fokuspunkter, som de mente, skulle danne rammen for udviklingen af bydelen over de kommende 10 år:

  • Natur
  • Fællesskab
  • Fysiske omgivelser
  • Bæredygtighed

Der var, bortset fra det fælles værdigrundlag, meget forskellige opfattelser af behovet for eksempelvis graden af fællesskab, graden af privatliv og forskellige grader af frihed i forhold til indretning af bebyggelse og omgivelser.

De gennemgående værdier holdt stik med de værdier, de faktiske tilflyttere til Tankefuld, senere gav udtryk for at værne om, i de video-portrætter, der blev produceret i forbindelse med deres byggeproces. Alle fremtidige beboere i området har, indtil videre, bygget lavenergihuse, udtrykt interesse for den omkringliggende natur og dyrket et fællesskab i boligområdet, med bl.a. fællesspisning i selskab med naboerne. Fotos fra Tankefuld

Fotos: ByMUNCH


Videoer om tilflytterne

Disse video-portrætter fra www.svendborg.dk, viser hvilke tanker, de kommende beboere i Tankefuld har gjort sig omkring tilflytningen. De præsenterer hver især deres personlige bevæggrunde for at blive en del af det fællesskab, Tankefuld tilbyder, og udtrykker deres forventninger til fremtiden i området.

Videoerne giver også et indblik i, hvilke materialer og arkitektoniske valg, familierne har stået overfor undervejs i deres byggeproces.  

Mød Karen Marie og Kresten:

Mød Emil og Charlotte:

Mød Anders og Heidi:Fakta

Status

Afsluttet

Samarbejdspartnere