Digital fremtidssikring

Fremtidssikringen af vores boliger kræver at vi allerede nu ser på, hvordan vi kan indarbejde de digitale løsninger, der bliver efterspørgsel på i fremtiden.


Indledning

I dag stilles der rigtig mange og konstruktive byggetekniske krav, når der skal renoveres og bygges nyt. Det kan være inden for energiforbrug, lys- og lydforhold, indretning samt et stadig stigende fokus på tilgængelighed. Men kunne man forestille sig at bo uden adgang til hurtigt, trådløst internet? Det er et krav, der ikke stilles i den forbindelse, men jo er helt utænkeligt at undvære. Fremtidssikringen af vores boliger i dag kræver derfor at vi også ser på, hvordan vi kan indarbejde de digitale løsninger, vi ved, bliver efterspurgt om ganske få år.

I en lang periode har man arbejdet på at finde modeller, der kan sikre en fremtidssikring af både nye og eksisterende almene boliger. Fremtidssikring har imidlertid handlet meget om boligstørrelser, køkken- og badefaciliteter samt tilgængelighed. Det er hele dette tankesæt omkring fremtidssikring, som projekt udfordrer med indførelsen af begrebet digital fremtidssikring.Formål med AlmenRapporten: Digital fremtidssikring

Målet med udviklingsprojektet Digital Fremtidssikring er at inspirere og informere om behov og muligheder for vores boliger inden for digitale løsninger og indlejret teknologi.

Rapporten beskriver 15 behov til indlejret teknologi og digitale løsninger i boligen. Disse behov tilsammen fremtidssikrer boligen – både for mennesker med og uden særlige behov. For hvert behov er tendenser og mulige løsninger beskrevet. Rapporten indeholder også generelle krav, som man bør stille til alle digitale løsninger og al indlejret teknologi i boliger. De 15 behov er identificeret ud fra 13 interviews med mennesker, der arbejder med boliger og/eller mennesker.

Hør Steen Ejsing, byggechef i Boligkontoret Danmark, introducere projektet her:Sådan læses og bruges rapporten

Rapporten er et arbejdsredskab til aktører involveret i planlægning og gennemførelse af fremtidssikringsprojekter og/eller nybyggeri af almene boliger. Målet er at inspirere og informere om behov og muligheder for vores boliger inden for digitale løsninger og indlejret teknologi.

Inddeling

Rapporten kan anvendes som en samlet oversigt over alle de eksempel-værktøjer, man kan tage i brug, når man begynder at implementere elementer af digital fremtidssikring.
Inddelingen af de 15 identificerede behov falder inden for en eller flere af følgende tre kategorier:

  1. Drift og energistyring
  2. Tryghed og sikkerhed
  3. Care – selvhjulpen i eget hjem

Læseguide

På s. 6 ses en oversigt over de 15 behov i forhold til de tre kategorier. Senere i rapporten under beskrivelsen af hvert behov er der øverst på siden angivet hvilke(n) af de tre kategorier, dette behov hører under.

Efter beskrivelsen af hvert behov er angivet eksempler på løsninger. Disse skal læses netop som eksempler. Der kan være mange andre måder at imødekomme et behov på end de listede.

Alle løsninger skal vurderes i forhold til de generelle krav til løsninger, der findes på s. 41.

Nogle løsninger imødekommer flere behov, men er kun beskrevet én gang i rapporten. Øverst på siden for hver løsning er angivet hvilke behov, denne løsning svarer på.

I rapportens bilag 1 findes et værktøj, som boligorganisationerne kan bruge både ved nybyggeri og ved større renoveringer. Tanken er, at bygherren med listen forholder sig til de nuværende, digitale muligheder, og nye løsninger, der fremtidssikrer boligen til kommende digitale løsninger.

Udklip

Læs mere om projektet herFakta

Status

Afsluttet

Samarbejdspartnere

Projektejer

Projekttema

Digital fremtidssikring