Imageskabende Udearealer

Der er en stor signalværdi i, at boligforeningen har flotte ankomstarealer og gode uderum. Sat på spidsen signalerer frodighed et overskud, hvorimod ensformige græsarealer, ukrudt og skrald signalerer lavstatus og manglende penge.

Træningspavilloner er tilbud til unge og ældre om fysisk udfoldelse. Remisevænget, 3B

Om projektet

Alsidige og stimulerende udearealer betaler sig - det giver gladere beboere og boliger, der er lettere at leje ud. 

Det ved projektleder, Ionee Skovgaard (tidligere ansat i 3B), alt om. Hun er uddannet landskabsarkitekt og har sideløbende med projekt 'Imageskabende Udearealer' arbejdet med en omfattende udearealsrenovering af Egedalsvænge i Kokkedal. ”Attraktive fysiske rammer er én af grundpillerne, når man skal fortælle ’den gode historie’ om sit boligområde”, fortæller Ionee.

Projektet har dannet erfaringsgrundlag for AlmenVejledningen ’Imageskabende udearealer’, hvis formål er at styrke og udvikle samarbejdet mellem de involverede parter i en friarealrenovering, for at sikre bedre uderum. Afdelingens udearealer har mange alsidige funktioner som ankomstareal og som bebyggelsens ansigt udadtil. Alle disse funktioner skal kunne fungere side om side og medtænkes i både projekt og efterfølgende drift, således at friarealerne kan tilgodese både beboernes og driftens ønsker og krav til funktioner og indretning. 

”Huslejetab, fraflytninger og hærværk koster en afdeling mange penge. Gode uderum er en vigtig faktor, når man vil vende en negativ udvikling i et boligområde og gerne vil tiltrække og fastholde beboere", siger Ionee. 

Brug vejledningen i jeres egen kommunikation
Vejledningen beskæftiger sig med planlægnings- og gennemførelsesfasen af renoveringen og henvender sig til både afdelingsbestyrelserne og boligorganisationernes administration og drift.

Vejledningen er opbygget af seks artikler og en casebeskrivelse af udearealsrenoveringen i Egedalsvænge, 3B. Artiklerne er skrevet, så de kan læses uafhængigt af hinanden og frit benyttes i boligorganisationernes interne kommunikation eller i kommunikationen med beboerne (se længere nede på siden). Til artiklerne hører værktøjer og inspiration til videre læsning.

Hent vejledningen
Her på siden kan du hente hele AlmenVejledningen, eller du kan hente de enkelte artikler og bruge i boligorganisationens kommunikation omkring udearealer. Der er masser af tilgængeligt materiale.

project leader icon

Projektleder

Louise Toft Ludvigsen
Tlf: 7376 2809
Mail: loha@3b.dk


Artikler

Vejledningen er opbygget som en samling selvstændige artikler. De kan læses hver for sig, hvis man ønsker at dykke ned i et bestemt tema, eller samlet som forberedelse og inspiration til planlægning af et renoveringsprojekt. Vejledningen kan også bruges som et debatoplæg, for at sætte fokus på friarealernes betydning og potentialer fx som et projekt på tværs af afdelinger i en boligorganisation.

De enkelte artikler omhandler et selvstændigt tema og fokuserer på typiske problemstillinger og faldgrupper, man står over for ved en større renovering af friarealer. Her er også emner, der normalt ikke er fokus på. Det gælder fx hvornår beboere, drift og rådgivere typisk taler forbi hinanden, og de konsekvenser misforståelserne kan medføre. 

Brug artiklerne i jeres kommunikation
Artiklerne og de tilhørende bilag kan frit anvendes af bestyrelser og administrationer til hjemmesider, nyhedsbreve, beboerblade, interne møder og hvor I ellers kan indtænke kommunikation og information om udearealer. Det er også tilladt at plukke i tekst og billeder. Er der bestemte billeder fra vejledningen I ønsker at bruge i en højere opløsning, så kontakt os på almennet@almennet.dk, 3376 2000.  

Her kan du hente artiklerne hver for sig, eller som én samlet zip-fil (højre side). 

Gode friarealer løfter bebyggelsens image (6 sider)

Uderum for alle og til alle (8 sider)
- Bilag 1: Tjekliste

Planterne gror jo - grønne områder er en levende proces (8 sider)
- Bilag 2: Tjekliste

Havedrømme og afstemning af forventninger (6 sider)

Vælg planter og inventar, der er afstemt med ressourcerne til plejen (4 sider)
- Bilag 2: Tjekliste
- Bilag 3: Planlægningsredskab

Boligorganisationerne må tænke nyt (5 sider)
- Bilag 4: Boligorganisationens politiske program for udearealer

- Bilag 5: Tjekliste - 15 typiske fejl ved renoveringerPlanlægningsredskab

Formålet med planlægningsredskabet er at sætte ”tal” på, hvor tit man udfører en opgave, og hvor lang tid opgaven tager pr. gang. På denne måde får man et årligt antal timer, som sættes op mod de timer, der er til rådighed blandt de ansatte.

Erfaringerne viser, at opgaverne nogle gange summer op til langt mere end hvad der er mandskab til. Som resultat må der således drøftes, om den eksisterende prioritering af opgaver er rigtig.

Find planlægningsredskabet i højre side og brug det i jeres interne planlægning.Fakta

Status

Afsluttet

Samarbejdspartnere

Kontakt

Louise Toft Ludvigsen

Mail:

loha@3b.dk

Støttet af

Projektejer