Import af præfabrikeret byggeri

I Lystrup har Boligforeningen Ringgården opført 32 familierækkehuse. Det er ikke helt almindelige huse, de er nemlig bygget efter passivhusstandarden, har et allergivenligt indeklima, vundet en pris for arkitekturen og så er de bygget og importeret fra Tyskland. Alle sammen egenskaber som gør det spændende at sætte projektet i fokus.


Om projektet

Husene er bygget i boligområdet Lærkehaven i Lystrup tæt på Aarhus. Fællesnævneren for hele Lærkehaven er at alle bebyggelserne er efter energivenlige standarder. Passivhusene i Lærkehavens afdeling 35 er en del af denne klase af lavenergiboliger i området, og er bygget af træ med hvidt facadepuds. Alle boligerne har en varmepumpe der regulerer indeklimaet og det varme vand. Varmepumpen regulerer ikke blot varmen effektivt og energivenlig, men filtrerer også luften for partikler og støv, hvilket gør husene enormt allergivenlige.

En væsentlig detalje er at bygningerne ikke er produceret i Danmark, men importeret fra Tyskland, da danske leverandører ikke kunne levere passivhuse indenfor den planlagte totaløkonomi. Det er første gang at passivhuse bliver importeret fra udlandet, hvilket giver projektets erfaringer værdi og leverandørkonkurrence mellem landegrænser.

Projektets formål var at afklare om import af præfabrikerede passivhuse kunne forbedre totaløkonomien og dermed skabe en ny mulighed for at bygge passivhuse i danske boligforeninger. 5 fokuspunkter

Projektet har fem fokuspunkter, som skal sikre en god totaløkonomi ved import af præfabrikeret byggeri fra andre lande. Fokuspunkterne er som følger:

 1. Ydeevne og arkitektur
  Sikre at konkurrenceprojektets arkitektoniske kvalitet fastholdes ved overførsel af tilstrækkelige og korrekte informationer til udenlandsk producent via et sæt specificerede ydeevnekrav og et overordnet miljøoptimeret designkoncept på forprojektniveau. 

 2. Udbudsformen
  Skabe mulighed for ved et tidligt udbud at sikre effektiv økonomistyring og det nødvendige samarbejde mellem boligforeningen, danske rådgivere og udenlandsk (tysk) producent af industrielt fremstillede boliger, som kan sikre optimale løsninger og erfaringsoverførsel til den almene sektor vedrørende præfabrikerede passivhuskonstruktioner.

 3. Import af præfabrikerede huse
  Sikre mulighed for at honorere de ekstra omkostninger til administration, projektering og udførelse, som opstår i forbindelse med import af præfabrikerede huse fra udlandet.

 4. Formidling
  Sikre mulighed for at formidle viden om byggeprocessen til det danske byggemarked i form af byggepladsbesøg, evaluering af byggefasen og formidling via foredrag og artikler.

 5. Adfærdspåvirkning
  Udvikling af brugermanual med specifik fokus på formidling af forståelse for udnyttelse af det energibesparelsespotentiale som findes i passivhuset.Fakta

Status

Afsluttet

Projektstart og slut

01. maj 2009 - 01. jul 2010

Støttet af