Lavenergiboliger i Hasselager

Hvordan kan man bygge 75 lavenergiboliger, uden at reducere bokvalitet, sprænge budgettet og gå på kompromis med arkitekturen? Og samtidigt udnytte state of the art højstyrkebeton og solcelletage? Det har Brabrand Boligforening sat sig for, i Hasselager. Boligerne stod færdige i 2013 og viser et rigtig godt forsøgsresultat med nye byggemetoder og -systemer.


Om projektet

I sommeren 2010 besluttede Brabrand Boligforening at gennemføre et meget ambitiøst udviklingsprojekt i forbindelse med et planlagt nybyggeri af 75 almene boliger ved Hasselager, Aarhus. Første del af udviklingsprojektet var på det tidspunkt allerede gennemført ved realisering af en lavenergivilla i Tranbjerg (Villa Vid). I Villa Vid afprøvede man for første gang et nyt byggesystem i højstyrkebeton, og erfaringerne herfra gav Brabrand Boligforening en tro på byggesystemets muligheder, og en lyst til at afprøve byggesystemet i større skala i et alment boligprojekt.

Målsætningen i dette forsøgsprojekt har været at projektet skal demonstrere, at det er muligt at opføre attraktivt lavenergi boligbyggeri i industrielt fremstillede ”lette” uorganiske elementer inden for rammebeløbet.

Boligerne er opført som lavenergiboliger. Der har derfor været en energibevidsthed, der har ledt projektet i en retning af energireducerende elementer. Et nyt smart solcelletag er lagt på samtlige huse og dækker, sammen med varmepumper, bebyggelsens energiforbrug. Solcelletaget er ikke blot energivenligt, men det er også utroligt effektivt at sætte op og koster ikke meget mere end traditionelle tage. Du kan i videoerne nedenfor se mere om taget og dets opsætning.

Bygningerne er qua deres selvforsyning af vedvarende energi kategoriseret som 0-energihuse. Højstyrkebetonens energimæssige egenskaber er blevet testet og viser en særdeles god isoleringsevne. Dette gør højstyrkebetonen til et rigtig godt byggemateriale til lavenergihuse. En anden kvalitet ved højstyrkebetonen er, at det er en del slankere end normale betonelementer. Derfor får man flere indvendige kvadratmeter, som kommer beboeren til gavn.

Projektets output er en afrapportering, der beskriver projektet og går i dybden med projektets enkelte forsøgselementer, der bl.a. tæller:

  • Proces med workshops
  • Byggesystemet
  • Målinger af energi og isolering
  • Energikoncept

Derudover er der i rapporten bekrevet, hvilken erfaring man har gjort sig ift. til de enkelte elementer. Download rapporten i højre side. Videoer

Udviklingsprojektet er løbende blevet formidlet gennem Youtube-film, der viser forskellige elementer i byggeprocessen. Den første film omhandler det aller første prøvehus ’Villa Vid’, der blev bygget for at afprøve de nye materialer og for at skabe en masse erfaring til det store forsøgsprojekt.

 

Den næste video handler om det helt nye, og i dansk sammenhæng, uprøvede materiale, som husene er bygget i, nemlig højstyrkebeton. Dette materiale giver helt nye muligheder for energibesparelser, arkitektur og pladsudnyttelse.

 

Den sidste video viser, hvordan tagene bliver belagt med solceller, der kommer til at forsyne hele afdelingens energiforbrug. Også dette tag er banebrydende, da det er hurtigt og nemt sat op og ikke betydeligt dyrere end mere konventionelle tage. Fakta

Status

Afsluttet

Støttet af