Markedsanalyse i den almene sektor

Projektet fokuserer på problemramte boligafdelinger, forstået bredt. Målet med vejledningen er at kvalificere den almene sektors aktører til, på vegne af en afdeling eller et kvarter, at placere afdelingen i en lokal markedsmæssig kontekst. Vejledningen giver også tips og værktøjer til at undersøge den markedsmæssige kontekst i dybden.

Himmerland Boligforening, Sallingsundvej i Aalborg Øst Fotograf: Ajs Nielsen

Om Projektet

Hvem efterspørger hvilke boligtyper og hvorfor? Disse spørgsmål er relevante
både når man som boligorganisation står overfor et nybyggeri eller en renoveringsproces, men også i særdeleshed når man står overfor markedsmæssige udfordringer i boligafdelingen.

Himmerland Boligforening har gennem to år stået for udviklingsprojektet
'Markedsanalyse som værktøj'. Slutresultatet er vejledning,
der hjælper boligorganisationerne med at placere og analysere en given afdeling i en lokal markedsmæssig kontekst. Susanne Kollerup har sammen med kollegaerne Claus Bjørton og Sven Buch stået for projektledelsen:

"Markedsanalyse er allerede en del af hverdagen for nogle boligorganisationer. Med vores vejledning er det målet at markedsanalyse som redskab bliver gjort tilgængelig og brugbart for alle”. Vejledningens kerne består af seks udvalgte cases, der er eksempler på, hvordan markedsanalyse kan anvendes i praksis.

De seks cases tager udgangspunkt i generelle markedsmæssige
udfordringer indenfor den almene sektor, hvor der opstilles og afprøves hypoteser. ”Boligmarkedet er i konstant forandring. Konkurrencen om kunderne er mere skærpet end nogensinde. For at kunne handle strategisk på boligmarkedet er det vigtigt at boligorganisationerne kan arbejde med de centrale markedstendenser”, forklarer Susanne Kollerup og tilføjer: ”På sigt kan et bedre greb om de markedsmæssige udfordringer være med til at styrke den almene sektor på boligmarkedet generelt og lokalt”.

Vejledningen henvender sig til alle, der er nysgerrige på markedsanalyse
og ønsker inspiration til at undersøge den markedsmæssige kontekst i dybden.Fakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Susanne Kollerup, Himmerland Boligforening

Mail:

ssk@admin.dk

Støttet afVærktøjer

AlmenVejledning: "Markedsanalyse i den almene sektor - anvendelse af markedsanalyse i praksis", 2014

Med AlmenNets Vejledning om markedsanalyse får du en introduktion til, hvad markedsanalyse er, og hvordan den kan bruges i praksis. 

Download vejledningen

Bilag

I bilagsmaterialet er der inspiration at hente til at udarbejde spørgeguides, der er tilpasset egne undersøgelsesdesign.

a) Afdelingens målgruppeprofil
b) Brevskabeloner med information til beboere ifm. undersøgelse
c) Guide til personligt interview
d) Guide til telefoninterview
e) Guide til fokusgruppeinterview
f) Spørgeguide til undersøgelse blandt folk, der har takket nej til en bolig
g) Spørgeskemaundersøgelse: Beboernes årsager til at flytte til afdelingen
h) Spørgeskemaundersøgelse: Beboernes holdninger og ønsker til afdelingen