Naborøg

Røg og partikler har det med at finde vej gennem selv de mindste sprækker og huller. Især i ældre etageboliger kan tobaksrøg fra en underbo påvirke lejligheden ovenover i en sådan grad, at det kan kategoriseres som passiv rygning. Med dette projekt, undersøgte SBi, hvordan lejligheder påvirkes af tobaksrøg, og hvilke løsninger der måtte være på problemet.


Om projektet

Et tidligere forskningsprojekt har fastsat at mere end halvdelen af den tilførte luft til en lejlighed er såkaldt ’brugt’ luft, altså luft som kommer fra andre lejligheder, trappeopgange osv. Det betyder, at hvis en nabo ryger tobak indendørs, vil partikler herfra cirkulere rundt i hele bygningen. Det medfører både lugtgener og risiko for skadelige partikler i naboernes dagligstuer.

I forbindelse med byfornyelse eller energibesparende foranstaltninger har etageboliger typisk fået renoveret facader og isat nye vinduer. Derved er facaden typisk blevet mere tæt, end den var oprindeligt. Resultatet er større risiko for overførsel af luft mellem lejlighederne og reduceret udeluftskifte. Beboerne i en opgang får dermed mod deres vilje et delt ansvar for udluftningen. En beboer, som er storryger, kan således være årsag til, at der forekommer høje koncentrationer af røgpartikler i hele opgangen.

Projektets formål er at undersøge luftoverføring i både renoverede og ikke-renoverede boliger, for at afklare hvilke typiske problemstillinger, der findes ved ventilationen og lufttætheden. Derudover vil projektet også bekræfte og måle, at der rent faktisk siver en masse partikler rundt i bygningen gennem vægge, gulv, kabelrør, stikkontakter og trappeopgange. På baggrund af dette er der fundet løsninger til, hvordan man kommer problemet til livs, og hvordan man kan tænke undvigelsen af naborøg ind i renoveringer af etagebyggerier.

Projektets output består af en række artikler, der er skrevet i et samarbejde mellem forskere fra SBi, det svenske universitet, Chalmers University of Technology, og den svenske  indendørs klima-virksomhed, CIT Energy Management. Sammen har de målt effekter af naborøg i 19 etageboliger og ud fra en analyse af disse resultater kommet frem til løsninger og anbefalinger. Derudover har de udskrevet en række konklusioner, som danner rammen om projektet:

  • I de mest kritiske tilfælde var overførelsen af ultrafine partikler fra kildelejligheder til eksponeringslejligheder ca. 9 %.
  • Anbringes en luftrenser i en kildelejlighed, reduceres overførelsen af ultrafine partikler fra ca. 9 % (uden luftrenser) til ca. 5 % (med luftrenser).
  • Effekten af en luftrenser på fjernelsen af ultrafine partikler er uafhængig af, om renseren anbringes i eksponeringslejligheden eller i kildelejligheden.
  • Anvendes to luftrensere i eksponeringslejligheden, fordobles fjernelsen af ultrafine partikler.
  • Isolation af et kilderum i kildelejligheden har stor betydning for spredning af cigaretrøg til andre rum. Isolationen må antages at have tilsvarende betydning for rensning af luft i eksponeringslejligheden.
  • De fleste utætheder i den undersøgte eksponeringslejlighed forekom i overgangen mellem væg og gulv. Der forekom også optrængning gennem gulvet.
  • Det undersøgte luftrensende kanalsystem med luftrenser viste, at tilbageholdelsesgraden af ultrafine partikler varierede mellem ca. 30 % og 60 %.Løsninger på naborøg

I undersøgelsen er man gået metodisk til værks ved at have røgkilden i en kildelejlighed, hvor lejlighederne rundt om (oppe, nede og ved siden af) er eksponeringslejligheder. Ved målinger over en uge blev det fastsat, hvordan røgen bevæger sig lejlighederne imellem og hvor røgen overføres til eksponeringslejlighederne.

Denne viden igangsatte en afprøvning af et særligt luftrensende kanalsystem og blev testet i forskellige scenarier. Dette viste resultater for, hvor omfangsrigt et luftrensningsanlæg burde være, og hvor det skal placeres.

Også en tætningsundersøgelse blev afprøvet, ved at dække gulvet i eksponeringslejligheden ovenover kildelejligheden med pap og plastik for at finde metoder til at mindske overførslen af røg gennem gulvet. Denne metode viste sig at indeholde et stort potentiale og skal udvikles og afprøves yderligere.Fakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Alireza Afshari

Mail:

ala@sbi.dk